Ciąg arytmatyczny.
 
Matematyka
Cišg arytmatyczny
Menu główne.
Podaj wartość a1= , podaj różnicę r=

Wpisz numer wyrazu którego chcesz policzyć wartość: n=

wartosc an=

Podaj numer wyrazu w ciągy: ; podaj jego wartość:
Podaj numer kolejnegowy wyrazu w ciągy: ; Podaj jego wartość:


Wpisz ile początkowych wyrazów tego ciągu chcesz zsumować:
ilość=

S=

 
Ciąg arytmatyczny.
UP