Funkcja kwadratowa.
 
Matematyka
Funkcja Kwadratowa
Menu główne.

Wysłuchaj mini wykładu na temat znajdowania pierwiastków w równaniach kwadratowych niezupełnych.

Wysłuchaj mini wykładu na temat znajdowania pierwiastków w równaniach kwadratowych zupełnych.

Wysłuchaj mini wykładu na temat "Złotego podziału odcinka".

Wysłuchaj mini wykładu na temat "Układy równań drugiego stopnia ".

Funkcja kwadratowa ma postać y=ax²+bx+c
Aby znaleĽć miejsca zerowe wprowadĽ współczynniki a,b,c:
a= b= c=
ze wzoru: D=b2-4ac

Postać kanoniczn± zapisujemy na podstawie wzoru y=a(x-p)2+q

Postać iloczynow± zapisujemy na podstawie wzoru y=a(x-x1)(x-x2) 

 
Funkcja kwadratowa.
UP