Macierz i macierz odwrotna 4x4.
 
Matematyka
macierz
Menu główne.

 
Matematyka
UP