Funkcja kwadratowa z parametrem
 
Matematyka
Funkcja Kwadratowa
Układ równań 2
Układ równań 3
Cišg arytmatyczny
macierz
wektory
Zadania
Menu główne.
Tak wygląda ogólny wzór funkcji kwadratowej:
Aby funkcja kwadratowa istniała musi występować założenie:
Do znalezienia pierwiastków funkcji kwadratowej potrzebny jest wzór na tzw. deltę:

Mamy dane wzory na pierwiastki funkcji kwadratowej :

,

Wyznaczenie wzoru Viet'a na sumę pierwiastków
Wyznaczenie wzoru Viet'a na iloczyn pierwiastków
Różne warunki występujące w zadaniach z parametrem.
Równanie kwadratowa posiada rozwiązanie
Równanie kwadratowe posiada dwa różne rozwiązania
Równanie kwadratowa posiada jedno rozwiązanie
Równanie posiada jedno rozwiązanie
Równanie kwadratowe nie posiada rozwiązania
Równanie nie posiada rozwiązania
Funkcja kwadratowa posiada dwa pierwiastki różnych  znaków
Funkcja kwadratowa posiada dwa pierwiastki takich samych  znaków
Funkcja kwadratowa posiada dwa różne pierwiastki takich samych  znaków
Funkcja kwadratowa posiada dwa pierwiastki dodatnie
Funkcja kwadratowa posiada dwa różne pierwiastki dodatnie

Funkcja kwadratowa posiada dwa pierwiastki ujemne
Funkcja kwadratowa posiada dwa różne pierwiastki ujemne
Dla jest spełniony następujący warunek:
Dla jest spełniony następujący warunek:
Wykorzystanie wzorów Viet'a przy warunku: suma kwadratów pierwiastków
Wykorzystanie wzorów Viet'a przy warunku: suma odwrotności pierwiastków
Matematyka
UP