Układ równań z dwiema niewiadomymi - metada wyznaczników.
 
Matematyka
Układ równań 2
Układ równań 3
Menu główne.
Niech dany będzie układ rówań z dwiema niewiadomymi x i y
Wprowadź współczynniki przy niewiadomych i wyrazy wolne.
 
Układ równań
OPIS
ì
í
î
X+ Y=
X+ Y=
 
=
aby układ równań miał rozwiązanie musi być spełniony warunek:
 
=
 
=
 
=
 
=

 
 

Przy rozwiązywaniu układów równań liniowych możliwe są trzy i tylko trzy przypadki.

  1. Układ równań liniowych ma dokładnie jedno rozwiązanie. Proste przecinają się w jednym punkcie.
    WARUNEK:
  2. Układ równań liniowych nie ma rozwiązania. (brak punktów przecięcia) Proste są równoległe.
    WARUNEK:
  3. Układ równań liniowych ma nieskończenie wiele rozwiązań. Proste się pokrywają.
    WARUNEK:
 
Układ równań z dwiema niewiadomymi - metada wyznaczników.
UP