Układ równań z trzema niewiadomymi - metada wyznaczników.
 
Matematyka
Układ równań 2
Układ równań 3
Menu główne.
Wprowadź współczynniki przy niewiadomych i wyrazy wolne.
ì
ï
í
ï
î
X+ Y+ Z=
X+ Y+ Z=
X+ Y+ Z=
=
=
=
=
=
=
=

 
Matematyka
UP